top of page

Пројекат „АУТЕНТИЧНИ ГЛАС МЛАДИХ”


Реализатор пројекта је Urban Stream, у склопу програма подршке јавном

заговарању, у заједници „Истражи-Оснажи”, који финансира Влада Уједињеног

Краљевства, а спроводи Траг фондација.


Циљ пројекта је побољшати учешће младих у креирању и спровођењу омладинске политике, решавању питања од значаја за њих, као и сарадњу ОЦД-а и медија, установа и доносилаца одлука на заједничком раду у креирању и спровођењу омладинске политике ради побољшања положаја младих у локалној заједници. Такође је пројекат имао за циљ и улазак младих, представника Ученичких парламената у састав Савета за младe Града Пожаревца. Реализација пројекта се огледала у бројним активностима које су трајале 4 месеца, од децембра 2021. до марта 2022. године. У том периоду су представници Ученичких парламената из 4 школе (Економско-трговинске, Медицинске, Политехничке и Пољопривредне школе) имали бројне

активности на спровођењу омладинске политике. Кроз ове активности су млади скренули пажњу локалне заједнице на своје потребе, а локална управа је узела у разматрање могућност проширивања Савета за младе и пријем младих парламентараца у овај Савет. Из наше школе учешће у пројектним активностима су узели следећи ученици: Ивана Чепић, Димитрије Кљајић

IIIтхт, Невена Савић, Јелена Симић IIIфа, Марија Веселиновић IIIт 1, Исидора Миладиновић IVтхт, Милош Мијајловић IIк и Оља Ђаловић Iк. Менторство у пројекту су омогућиле: Маја Марић, омладинска радница и Валентина Миланов, наставник.

Валентина Миланов, наставник

0 views

Comments


bottom of page