top of page

5. Сајам ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Updated: Jun 20, 2023


У петак, 10. децембра 2021. године у Економско-трговинској школи Пожаревац

одржан је 5. Сајам високошколских установа. После годину дана паузе, због

епидемиолошке ситуације, Tим за каријерно вођење и саветовање ученика

организовао је традиционалну активност - Сајам високошколских установа, који

се сваке године одржава у првим недељама месеца децембра.


Двадесет и једна високошколска установа се одазвала позиву и представила

своје студијске програме, услове студирања, могућности студентске праксе и

друге погодности које су карактеристика саме високошколске установе. Поред

факултета и високих школа које школују студенте заинтересоване за науке из

области економије, права и администрације, као и области трговине,

угоститељства и туризма, на Сајму су се представили и факултети који могу

бити избор ученика и осталих средњих школа из Пожаревца. Од представника

факултета - професора и студената, наши средњошколци су добили

информације које ће им помоћи у избору - шта после средње школе.


Сања Новаковић, школски педагог


1 view

Kommentare


bottom of page