top of page

Упис 2024/2025.

Према плану уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у школској

2024/2025. години школа ће уписати ученике у оквиру следећих образовних профила:

- економски техничар – 28 ученика

- финансијско – рачуноводствени техничар – 28 ученика

- комерцијалиста – 28 ученика

- туристички техничар – 28 ученика

- трговац – 26 + 2 ученика по дуалном моделу образовања

- конобар – 14 ученика

- посластичар – 14 ученика

- кувар – 28 ученика.


Економски техничар је четворогодишњи образовни профил у оквиру ког ученици уче о

економији, организацији и менаџменту предузећа, пословној кореспонденцији, пословној

информатици...

Финансијско-рачуноводствени техничар је образовни профил четвртог степена у

оквиру ког ученици стичу знања и вештине за обављање послова из области јавних и

пословних финансија, као и рачуноводствене послове.

Комерцијалиста je четворогодишњи образовни профил у оквиру ког ћете научити како се

обављају послови у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа.

Туристички техничар је четворогодишњи образовни профил где ученици стичу знања и

вештине потребне за обављање послова у туризму – уче како да организују и продају

туристичке аранжмане, продају и посредују у продаји угоститељских и туристичких

услуга и организују боравак и путовања туриста на многе дестинације.

Трговац је трогодишњи образовни профил где ученици стичу знања потребна за успешно

обављање послова попут: пријема, смештаја и чувања робе у трговинским објектима,

пријема и услуживања купаца, наплате продате робе.

Конобар - током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе

ученици се обучавају за професионални рад у различитим врстама угоститељских

објеката, тачније оспособљавају се за комплетан пријем, прихват и квалитетно

услуживање гостију у угоститељским објектима.

Посластичар је трогодишњи профил у оквиру ког ученици ученици стичу знања и

оспособљавају се за израду свих врста посластица: колача, кремова, торти, а такође и свих

врста погача, пецива, пита.

Кувар - током трогодишњег школовања, кроз часове практичне наставе ученици се

обучавају за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела у различитим

врстама кухиња и угоститељских објеката.

88 views

Comments


bottom of page