top of page

УГЛЕДНИ ЧАСOВИ


На основу спроведеног анкетирања ученика свих одељења наше школе у школској

2020/21. путем Гугл упитника, у којем су ученици имали прилику да вреднују 4

сегмента рада наставника и на основу извршене анализе добијених података, Тим за

обезбеђење квалитета и рада школе је дошао до следећих резултата. Од 66 настаника

који су вредновани, резултат је следећи:


2 наставника имају просек од 2 до 2,5; 2 наставника имају просек од 3,5 до 4; 12

настаника имају просек од 4 до 4,5; 30 наставника имају просек преко 4,5 и 20

настаника имају просек 5,00.


Питања за вредновање рада наставника и просек оцена на нивоу целе школе:


Наставник предаје јасно и занимљиво (4,48),

Наставник објективно (реално) оцењује (4,78),

Комуникација између ученика и наставника заснива се на узајамном уважавању

(4,77),

Наставник ствара позитивну радну атмосферу и ученици су активни (4,58).


Натавници који су оцењени са свим петицама:

Марија Вељковић, наставник музичке културе; Марко Вукашиновић, наставник физичког

васпитања; Татјана Докмановић, наставник ликовне уметности; Весна Животић,

наставник економске групе предмета; Тања Ж. Илић, наставник српског језика и

књижевности; Дејан Костић, вероучитељ; Данијела Крсмановић, наставник биологије и

екологије; Слободанка Матић, наставник филозофије; Валентина Миланов, наставник

информатике и предузетништва; Милош Милошевић, наставник математике; Мирослав

Милутиновић, наставник енглеског језика; Александра Младеновић, наставник

куварства; Ранко Рајић, наставник практичне наставе; Јована Стајић, наставник ликовне

уметности; Бранислав Стојановић, наставник математике; Бранка Стојановић, наставник

психологије; Зорана Чоловић, наставник економске групе предмета; Милан Шешум,

наставник практичне наставе и Дејан Штерјоски, наставник услуживања. Ови наставници

су имали задатак да одрже угледни час. Од поменутих наставника угледни час су

одржали: Дејан Костић, вероучитељ и Валентина Миланов, наставник информатике и

предузетништва. Присутни наставници на угледном часу из предузетништва у одељењу

IVтхт: Тања Ж. Илић, Жаклина Бранковић, Радица Платанић, Сибинка Живановић,

директор школе и Сања Новаковић, школски педагог.

3 views

Comments


bottom of page