top of page

Трговци и трговински техничари у стручној посети

Сваке школске године у школском плану и програму за образовни профил – трговински техничар и трговац налази се стручна посета неком великом трговинском ланцу или центру. 18.5.2022. одељења другог, трећег и четвртог разреда ових образовних профила су на релацији Пожаревац - Београд - Инђија - Нови Сад, обишла и ИКЕУ, уз пратњу предметних наставника и одељењских стрешина: Слободанке Цветић, Гордане Вучковић, Силване Ристић и Марка Вукашиновића.6 views

Comments


bottom of page