top of page

НАГРАДА за Дан просветних радника

Updated: Jun 20, 2023


Валентина Миланов, наставник информатике, завршила je Факултет

организационих наука у Београду, a у радном односу у Економско-трговинској

школи у Пожаревцу је од 2007. године као наставник информатике. У

образовању ради непрекидно до данас. Знање које поседује у комбинацији са

израженом способношћу да исто пренесе ученицима и подели са колегама,

чини је изузетно квалитетним наставником.


Добре организационе способности и стручност показује кроз бројне

наставне и ваннаставне активности из области информатике и предузетништва.

Најзначајнија постигнућа из области предузетништва су:


-Прво место на Републичком такмичењу -Пословни изазов школска

2020/2021.

-Треће место на Регионалном такмичењу -Пословни изазов

-Треће место на Националној конференцији КВиС за пројекат „Тхе ОНА-

ОсНАжена, храбра, аутентична"

- Два учешћа на Међународном такмичењу Пословни изазов Западног

Балкана у Будви и онлајн

- Друго и треће место на локалном такмичењу Факултета за пословне

студије "Мегатренд" на тему - Студија случаја.У оквиру бројних активности у којима је учествовала, радила је у

пројектима који се спроводе у сарадњи са Креативно-забавном радионицом за

младе „УрбанСтрим" - 6 пројеката у последње три године.


Остварује успешну сарадњу са колегама којима несебично преноси своје

знање кроз консултације и интерне обуке. Реализатор је бројних интерних обука

запослених у Економско-трговинској школи од којих су неке: Употреба гугл

учионице у онлајн настави, Иновативне методе учења у настави.


У оквиру ваннаставних активности активно води две секције:

Новинарско-информатичку секцију и Ученичке компаније. У оквиру

новинарско-информатичке секције последњих десет година израђује и уређује

школски лист „Нови хоризонти". Координатор је за Електронски дневник и

администратор за Гугл учионицу, одржава и ажурира Фејсбук страницу школе.


На веома иновативан начин ученицима приближава идеју

предузетништва кроз предмет Предузетништво и рад у Ученичким компанијама.

Председник је Актива за развојно планирање и члан Тима за израду

годишњег плана рада школе.


На ученике утиче мотивационо и инспирише их да се поред редовне

наставе укључе и у ваннаставне активности. Као одељењски старешина увек је

доступна ученицима, саветник, подршка и помоћ у решавању свих њихових

проблема.


Валентина је пример наставника која поред очекивања много даје,

мотивише и инспирише ученике. Веома организована, одговорна, енергична и

креативна, те је пример модерног наставника каквог захтева данашњица.Надамо се да је Валентина Миланов, на основу изнетих резултата,

активности и сталног залагања, поред пажње Економско-трговинске школе у

Пожаревцу, заслужила и пажњу локалне заједнице.


Милена Златар Ђурђић, наставник економске групе предмета

2 views

Comments


bottom of page