top of page

Активности УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

У току школске 2021/22. године, Ученички парламент наше школе, обновио је и

реализовао неке нове активности које су у протеклом периоду због добро познате

епидемиолошке ситуације, некако биле у запећку. Веома леп одзив ученика на све

активности које су се оствариле, показао нам је колико су битни и такви догађаји у току

којих се стичу нова искуства и нова знања битна за оспособљавање деце за живот који их

очекује.


Наравно да за све ове догађаје треба да захвалимо вредном, самоиницијативном и

креативном руководству Парламента наше школе, као и предметним наставницима који

су их у томе подржавали.


На самом почетку школске године реализована су два хуманитарна базара у оквиру

којих су ученици продавали половне ствари и школске уџбенике и зарадили на тај начин

скромну, почетну суму новца која је намењена за помоћ ученицима наше школе, а која се

током времена увећавала. Посебно се захваљујемо ученицима IVтхт, који су се

ангажовали као продавци и допринели прикупљању знатне новчане помоћи.
Жаклина Бранковић, ученички парламент

0 views

Comments


bottom of page