top of page

Ученичка задруга

Пожаревац је први град у Србији, у коме су све образовне установе
формирале задруге. Тако је 2020. године Економско трговинска школа
основала задругу „Хоризонт“ која има за циљ подстицања, развијања
позитивног односа ученика према раду и професионалној оријентацији,
повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за
преузете обавезе, као и развој позитивног односа према тимском раду и
предузетништву.

Оснивањем ученичких задруга сви су на добитку, посебно млади, јер
се на овај начин друже, изражавају креативност, хуманост, стичу
компетенције за посао и предузетништво. Кроз делатност Задруге ученици
угоститељске, економске, финансијске, комерцијалне, туристичке и осталих
струка својим учешћем самостално улазе у припрему и реализацију послова
за које се школују. У наредном периоду биће организована продаја књига и
осталог канцеларијског материјала, где би се кроз рад Задруге ангажовали
и ђаци трговинске струке

Сибинка Живановић, директрока школе

bottom of page