top of page

Наша школа

_MG_8949.JPG

Економско-трговинска школа у Пожаревцу, постоји више од 170 година, основана
је међу првим школама у Србији. Настала је са циљем да се тадашња омладина
едукује и оспособи за сваремене трендове посовања који су се тада појавили. У
току свог постојања школовала је кадар који је развијао привреду и економију
нашег краја. Данас се у школи образују ученици из два подручја рада:


1. економија, право и администарација: економски техничари, финансијски
администратори, правно-пословни техничари и комрецијалисти,
2. трговина, туризам и угоститељство: туристички техичар, трговински
техничари, трговци, кувари, конобари и послатичари.


Посебна пажња се поклања иновацијама, како у наставном процесу, тако и у
коришћењу савремених наставних средстава, медота и актвности учења. У школи
постоји 5 рачунарских кабинета, а свака учионица има свој пројектор и лаптоп, као
помоћ у пружању квалитетног процеса учења ученицима. Школа има и ресторан,
који се користи као кабинет за обуку ученика угоститељске струке и кабинет за
ученике трговинске струке.

Untitled.png

Реч директора

Актуелна ситуација у друштву и свету све актере образовног система ставља у нове улоге. Улога наставника и ученика је данас много комплекснија, више него икад. Да парафразирам речи једног нашег научника и професора. Главна снага једне  образовне институције не лежи у њеним грађевинама у којима она обавља своју делатност. Њена снага лежи у генерацијама ђака које је та институција изнедрила и које ће изнедрити, у бившим, садашњим и будућим стручњацима који преносе славу своје школе и поверење у њу на својим радним местима, доприносећи напретку средине у којој живе и раде. Образовање је најзначајнији стратешки задатак наше и сваке будуће генерације – приоритет нације.

Мисија

Постојимо да бисмо нашим ученицима пружили квалитетна и функционална знања која ће им помоћи да постану успешни људи који имају снаге и мудрости да промене свет на боље и као такви буду узор новим генерацијама.

Визија

Тежимо да наша школа постане место где ученици уче за знање, где се рађају нове идеје, негују таленти и унапређују знања, место на коме се стварају слободоумни, одговорни и креативни млади људи.

Администрација

Сибинка Живановић

Директор

Гордана Вучковић

Помоћник директора

Сања Новаковић

Педагог

Марина Голубовић

Психолог

Јелена Златар Милошевић

Секретар

Милан
Шешум

Шеф

рачуноводства

Ирена Спасов

Административни

радник

bottom of page