top of page
hand-filling-out-questionary-form_1262-2283.jpg

Матурски испити

Кликом на дугме испод овог текста, можете доћи до одређене странице/адресе.
На овој адреси
/страници се налазе сви приручници који се користе на матурским и завршим испитима.

1. одабери подручје рада у коме се твој смер налази.
економија, право и администарација: економски техничари, финансијски
администратори, правно-пословни техничари и комрецијалисти,

трговина, туризам и угоститељство: туристички техичар, трговински
техничари, трговци, кувари, конобари и послатичари.


2. када се отвори падајућа листа одабери свој смер и преузми пдф фајл у коме
су испитна питања.

bottom of page