top of page
close-up-hand-writing-notebook_23-2148888825.jpg

Ванредно школовање

Ванредно школовање могу да упишу сва лица старија од 17 година која су завршила
основну школу
. Основац који жели да постане ванредни ученик, морао би прво редовно да
заврши први и други разред средње школе.

Ванредно школовање могу да имају и
лица млађа од 17 година, али само уколико докажу
да
због болести, хендикепа или нечег трећег нису у могућности да редовно похађају
наставу
.

Ако
девојка испод 17 година остане у другом стању, може да постане ванредни ученик и
настави тако своје школовање.


Особе које доживе саобраћајну несрећу или су неким другим немилим поводом спречене
да буду редовни ученици, такође имају право на ванредно школовање.

young-man-studying-home-during-online-courses_155003-9134.jpg

Ванредно школовање се плаћа у већини случајева.

Не плаћа се уколико се ради о деци која физички нису у могућности да редовно похађају
наставу
или талентованој деци. У тим случајевима је потребно доставити сагласност
министра
.

Ванредни ученици
уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који
расписује Министарство просвете.

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради

преквалификације или доквалификације.

Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни
профил
у односу на онај који су завршили, без обзира на подручје рада.
Кандидат који је уписан у програм преквалификације
полаже испите из стручних предмета
које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.


Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни
профил у дужем трајању
, без обзира на подручје рада.
Кандидат који је уписан у програм доквалификације
полаже додатне испите из предмета
чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени
наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

hand-writing-paper-with-pen_1232-1344.jpg

Ванредни ученици не морају да похађају класичну наставу, немају обавезе као редовни
ученици,
а сваки предмет полажу као испит.

Владање ученика током ванредног школовања се не оцењује.

Уколико
има преко 20 година, ванредни ученик није у обавези да полаже испит из
физичког васпитања
.

Како су у понуди наше школе образовни профили који подразумевају и праксу, то се сви
кандидати који су за њих заинтересовани обавезују да
похађају и практичан део и то у
трајању које је наставним планом тачно одређено. Подразумева се да су они такође обавезни
и да по завршетку похађања праксе
приложе важећи доказ о томе.

Ванредни ученици,
завршетком школовања стичу диплому равноправну редовним
ученицима и могућност уписа на све факултете у Србији
, уколико се ради о
четворогодишњем школовању. Упис на ванредно школовање могућ је за све ученике без
обзира на године.


За образовање никада није касно!

bottom of page