Школски часопис
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Мирјана Јокановић
Наставник хемија
Милица Џамић
Наставник енглеског језика
Живановић Сибинка
Директор школе
012 / 221–560
Илић Ж. Тања
Српски језик и књижевност
Николић Братислава
Николић Саша
Ристић Весна
Физичко васпитање
Шкорић - Крајић Татјана
Енглески језик
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу