Школски часопис
 
Тим за израду Годишњег плана рада школе
Гордана Вучковић
Помоћник директора
Живановић Сибинка
Директор школе
012 / 221–560
Илић Ж. Тања
Српски језик и књижевност
Миланов Валентина
Информатика
Новаковић Сања
Педагог школе
Чоловић Зорана
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу