Школски часопис
 
Редовно школовање

На основу анализа потреба школе и Правилника о календару образовно – васпитног рада за школску 2019/2020. годину, Комисија за календар пословања утврдила је следећи план активности:

Како би настава била равномерно заступљена извршиће се следеће измене: 

 - у среду 8.1.2020. радиће се по распореду од понедељка

  - у четвртак 30.1.2020. радиће се по распореду од понедељка

    - у уторак 21.4.2020. радиће се по распореду од понедељка

 

Разредни, поправни и други испити

 У складу са законским обавезама, школа ће организовати следеће испите за редовне ученике:

  • разредне испите у јунском и августовском испитном року
  • поправне испите у јунском и августовском испитном року
  • матурски испит у јунском и августовском испитном року