Школски часопис
 
Редовно школовање

На основу анализа потреба школе и Правилника о календару образовно – васпитног рада за школску 2015/2016. годину, Комисија за календар пословања утврдила је следећи план активности.

 

Допуна:

 

У среду,  17.2.2016. године радиће се по распореду од понедељка.

 

Радна субота: 14.11.2015.            20.2.2016.

                          12.12.2015.             9.4.2016.

                         

 

Спортске активности:

 • јесењи крос – субота у октобру 2015. године (датум још није одређен)
 • пролећни крос - петак у мају 2016. године (датум још није одређен)
 • градско такмичење у пливању у организацији Спортског савеза Града Пожаревца и Спортског центра – 5.9.2015. године у 11 часова.
 • Први класификациони период је 4. и 5. новембра године.
 • Прво полугодиштеодељењска већа 25. и 26.јануара 2016. године.
 • Други класификациони период је 6. и 7. априла 2016. године.
 • Друго полугодиштеодељењска већа за завршне разреде: 2.јуна 2016.

                          одељењска већа за незавршне разреде: 21.и 22. јуна 2016. године

 

Успех се ученицима саопштава у следећим терминима:

 • јануара 2016. године - подела књижица;
 • јуна 2016. године подела сведочанстава и диплома за завршне разреде
 • јуна 2016. године подела сведочанстава за остале разреде.

 

Родитељски састанци ће се одржати у:

 • септембру 2015. године,
 • новембру 2015. године
 • фебруару године и
 • априлу 2016. године.

 

Разредни, поправни и други испити

 

 У складу са законским обавезама, школа ће организовати следеће испите за редовне ученике:

 • разредне испите у јунском и августовском испитном року
 • поправне испите у јунском и августовском испитном року
 • матурски испит у јунском и августовском испитном року.