Школски часопис
 
Трговински техничар
Школовање траје IV године.

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР - Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете.


Осим продаје, продавац обавља и послове:  • пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе);

  • продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба;

  • проверава рок трајања робе;

  • продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар.


За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност.


По завршетку средње школе може да настави даље школовање на свим економским факултетима и високим пословним школама.Школовање траје IV године.
Обавезни предмети: